IS xác nhận hành quyết một con tin Nhật

Nhà nước Hồi giáo hôm qua lên tiếng xác nhận chặt đầu một trong hai con tin người Nhật với lý do chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe không thể đáp ứng yêu cầu của chúng đúng thời hạn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment