IS đang thiếu tiền?

Giá dầu giảm khiến nguồn thu chính từ dầu mỏ trên thị trường chợ đen của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bị ảnh hưởng Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment