iPhone 7 Jet Black chính hãng ‘cháy hàng’

Theo các nhà bán lẻ, iPhone 7 nhận được tín hiệu tốt ở Việt Nam, nhưng các model được quan tâm nhất vẫn là bản đen và Jet Black. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment