iPhone 6S sẽ sử dụng “cảm ứng áp lực”?

Gần đây, có thông tin cho rằng những chiếc iPhone sắp tới của Apple sẽ sử dụng vi xử lý A9, chạy iOS 9 và hỗ trợ công nghệ "cảm ứng áp lực". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment