Indonesia tìm thấy nhiều thi thể gần thân máy bay QZ8501

Các thợ lặn Indonesia hôm nay tìm thấy thêm 6 thi thể gần phần thân của máy bay QZ8501 dưới đáy biển Java nhưng vẫn chưa tiếp cận được bộ phận này.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment