Im lặng để yêu

(Dân trí) - Để khỏa lấp cô đơn, rạn vỡ, nghi ngờ, người ta dùng lời nói. Để yêu nhau vẹn nguyên, tha thiết một đời, một ngày hay chỉ một giây khắc, người ta tặng nhau khúc lặng im. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment