Iceland: Làm thế nào một quốc gia chỉ 329.000 dân đoạt vé Euro 2016

Kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai và nhiều hơn bảy điểm so với Hà Lan, Iceland trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử giành quyền dự một giải đấu lớn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment