Huyền thoại Hayao Miyazaki khó lòng kịp ra phim mới vào năm 2020

Trụ cột của Studio Ghibli rất khó có thể hoàn thành “How Do You Live?” sau hai năm nữa với tiến độ làm việc hiện tại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment