Huyện nghèo bỏ 240 tỷ làm đường 10 làn xe… để ngắm?

Huyện nghèo Lộc Hà (Hà Tĩnh) chưa có thị trấn nhưng lại đầu tư xây dựng đường rộng 10 làn xe, giá 240 tỷ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment