Huy hiệu mang niềm tự hào của cử tri Mỹ

Những tấm huy hiệu mang dòng chữ "I Voted" lâu nay vẫn được coi như biểu tượng cho niềm tự hào của cử tri Mỹ trong ngày bầu cử. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment