Hữu Liên Á Châu hủy niêm yết vì lỗ nặng

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định hủy niêm yết đối với Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu vì tổng lỗ lũy kế 2014 của công ty này vượt quá vốn điều lệ thực góp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment