Hung thủ bỏ xác người đàn ông trong bao tải ra đầu thú

Sau gần một tuần giết anh Xuyên bỏ xác vào bao tải thả trôi trên rạch, cướp xe máy mang đi cầm cố rồi trốn sang Campuchia, Hải đã thừa nhận tội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment