Huawei giới thiêu phablet màn hình 6 inch, giá từ 469 USD

Mate 8 có màn hình lớn, bộ khung kim loại, RAM 4 GB sẽ được bán từ 1/2016. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment