HTC có thêm bản One M9s giá 390 USD

One M9s có thiết kế không đổi so với bản tiêu chuẩn, trong khi cấu hình thấp hơn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment