Hợp đồng ăn chia tiền chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Hoà Bình

Luật sư Hoàng Ngọc Biên công bố do liên kết kinh doanh máy lọc thận, Công ty Thiên Sơn nhận 7,7 USD trên mỗi ca chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Hoà Bình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment