Hồng Đăng không muốn vợ xem cảnh phim hôn Lã Thanh Huyền

Trong “Zippo, mù tạt và em”, cặp đôi chính tạo ấn tượng bởi sự tự nhiên, chân thật trong các phân đoạn tình cảm. Vì thế, Hồng Đăng phải tránh để vợ nhìn thấy những cảnh nhạy cảm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment