Honda SH – giấc mơ xe máy của người Việt

Trải qua nhiều thế hệ, thiết kế thay đổi khiến người khen người chê, nhưng SH khi nào cũng là biểu tượng về xe ga cao cấp tại Việt Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment