Honda EX5 Dream FI giá từ 1.200 USD tại Malaysia

Phiên bản mới của EX5 Dream có thêm phun xăng điện tử, bán ra với 2 phiên bản kèm 3 màu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment