Hỗn chiến vì tình trong nhà góa phụ

Biết bà Hoa sắp tái hôn, ông Tranh ra sức ngăn cản. Trong lần bị đuổi về, ông ta đã đâm chết "tình địch", chém trọng thương cho bà Hoa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment