Học viên trại cai nghiện Tiền Giang nói bị đánh, bắt quỳ 3 giờ

Hơn 200 học viên đã trở về cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang sau một đêm bỏ trốn, cảnh sát đang truy tìm 18 học viên còn lại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment