Học thạc sĩ có được hoãn nhập ngũ?

Tôi 24 tuổi, làm việc tại Đà Nẵng và đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Nếu có giấy gọi nhập ngũ, tôi xin hoãn được không? Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment