Hoảng hồn vì cúp nước

Theo thông báo từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, kể từ 22h ngày 24/1 đến 5h ngày 25/1, nhằm bảo trì, sửa chữa hệ thống cấp nước và bảo dưỡng thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức (công suất 800.000 m3/ngày đêm), đơn vị sẽ tiến hành cúp nước hoàn toàn... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment