Hoàng Công Lương thừa nhận ghi lời khai theo ‘bản mẫu’ của điều tra viên

Đối chất trước tòa, điều tra viên phủ nhận lời khai của bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Hòa Bình rằng được "chép" lời khai theo tài liệu công an cung cấp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment