Hoàng Công Lương: Bị cáo cứu bệnh nhân chứ không giết người

Hoàng Công Lương cho rằng tồn dư hóa chất trong hệ thống lọc nước khiến 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong chứ không phải do bác sĩ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment