Hoa đán Dương Di dứt áo rời khỏi TVB?

Thêm một trụ cột kinh nghiệm của đài TVB kiên quyết dứt áo ra đi sau khi hợp đồng kết thúc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment