HLV Miura bỏ qua Xuân Trường: Thiếu một chữ ‘duyên’?

Quyết định của HLV Miura cần được tôn trọng, nhưng không ít người hâm mộ vẫn tiếc cho sự 'kém duyên' của Xuân Trường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment