Hình ảnh xe cộ trên đường phố Sài Gòn trước 30/4/1975

Khu vực trung tâm Thành phố Sài Gòn. Thương xá TAX. Bưu điện trung tâm... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment