Hình ảnh hoạt động cải tạo ‘đồ sộ’ của Trung Quốc tại bãi Chữ Thập

Những hình ảnh mới cho thấy hoạt động cải tạo "đồ sộ" của Trung Quốc tại đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment