Hillary và Bill Clinton tươi cười đi bỏ phiếu ở New York

Sau khi bỏ lá phiếu của họ tại New York, Hillary và Bill Clinton sẽ bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi hơn nửa ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có kết quả. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment