Hillary Clinton thắng Donald Trump về phiếu phổ thông

Bà Clinton đạt được 59,9 triệu phiếu phổ thông, nhiều hơn ông Trump, dù ứng viên đảng tổng thống Cộng hòa giành chiến thắng chung cuộc.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment