Hillary Clinton: ‘Nỗi đau này sẽ còn kéo dài’

Hillary Clinton thất vọng sau khi bị đánh bại và cho biết sự đau đớn sẽ còn kéo dài, tuy nhiên, bà nhấn mạnh người dân phải chấp nhận kết quả bầu cử. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment