Hillary Clinton: ‘Chúng ta phải chấp nhận kết quả’

Hillary Clinton lầu đầu tiên phát biểu sau khi thất bại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment