Hiệu trưởng nghe góp ý của giáo viên trên Facebook

Không đồng tình với cách làm của lãnh đạo trường, một cô giáo dạy tiếng Anh đã bình luận trên Facebook. Ban giám hiệu sau đó đã mời nữ giáo viên lên họp để lắng nghe ý kiến. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment