Hiệu quả của hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm được lắp đặt và đưa vào sử dụng, hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai nạn cũng như nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment