Hé lộ cách Google thao túng các kết quả tìm kiếm

 Vài năm trước đây, FTC đã quyết định không theo đuổi một vụ kiện chống độc quyền chống lại Google mặc dù họ đã tìm ra rằng thuật toán tìm kiếm của Goole thực sự đã thiên vị. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment