Hậu trường cuộc đàm phán Mỹ – Cuba

Đã có nhiều chuyển biến tích cực sau 18 tháng bí mật đàm phán bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba, khởi đầu từ mùa Xuân năm 2013 với sự góp sức của Canada và đặc biệt là Giáo hoàng Francis Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment