Hành trình của người đầu tiên bước vào vũ trụ 50 năm trước

Phi hành gia Alexei Leonov đi những bước đầu tiên trong vũ trụ từ phi thuyền Voskhod 2, đánh dấu những hoạt động đầu tiên ngoài không gian của nhân loại. Khoảnh khắc lịch sử này kéo dài hơn 12 phút 9 giây. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment