Hành khách 76 tuổi đột tử trên máy bay

Sau khi máy bay từ Trung Quốc về Việt Nam cất cánh được khoảng 2 giờ, khách có biểu hiện sức khỏe xấu đi, tổ tiếp viên đã kêu gọi hành khách khác là bác sĩ trên máy bay cấp cứu, cho thở ô-xy nhưng khách đã không qua khỏi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment