Hàng Trung Quốc chiếm gần 30% tổng kim ngạch nhập khẩu

(Dân trí) - Những mặt hàng cần kiểm soát và cần hạn chế nhập khẩu vẫn tăng mạnh. Trong đó, mặt hàng ô tô nguyên chiếc, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô do phần lớn là các loại xe tải và xe chuyên dụng.  >>  Xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 103,2 tỷ USD  >>  Một ngày làm thủ tục xuất nhập khẩu = 1,6 tỉ USD Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment