Hàng triệu người ngắm nhật thực tuyệt đẹp trên thế giới

Mặt trăng bắt đầu che phủ mặt trời tại thành phố Milan, Italy. Tại Marseille, miền nam nước Pháp ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment