Hàng nghìn người sống sót động đất Nepal có thể tàn tật suốt đời

Hàng nghìn người bị thương trong trận động đất ở Nepal có thể chịu cảnh tàn tật vĩnh viễn nếu không được nhanh chóng điều trị và chăm sóc phục hồi chức năng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment