Hàng nghìn người Hồi giáo tự minh oan sau vụ IS khủng bố Paris

Những dòng trạng thái kèm hashtag #MuslimsAreNotTerrorist nhằm phổ biến cho mọi người dân trên thế giới hiểu tấn công khủng bố không phải là tín ngưỡng của đạo Hồi.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment