Hàng nghìn người giám sát gian lận bầu cử tổng thống Mỹ

Nhiều cơ quan giám sát đang theo dõi từng diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đề phòng xảy ra gian lận và tình trạng bạo lực. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment