Hàng không Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam

Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông và ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Skip Boyce, Chủ tịch Boeing tại Đông Nam Á cho biết: “Boeing vinh hạnh được tiếp tục hỗ trợ Cục Hàng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment