Hàn Quốc – Triều Tiên có thể sắp tuyên bố kết thúc chiến tranh

Hai miền Triều Tiên có thể đang đàm phán để chính thức chấm dứt cuộc chiến 1950-1953. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment