Hàn Quốc nói Mỹ – Triều bất đồng về cách thức phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết có khoảng cách trong cách hiểu của Triều Tiên và Mỹ về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment