Hai thanh niên mang roi điện vào khách sạn cướp vàng

Thấy lễ tân đeo nhiều vòng vàng, 2 thanh niên đi mua roi điện, dao rồi dụ nạn nhân vào phòng để cướp tài sản. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment