Hai quan điểm trái ngược của Bộ trưởng Công Thương

Dù nhấn mạnh tính cạnh tranh của ngành dệt may trong hội nhập, Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng lại yêu cầu ngân hàng, tổng công ty Nhà nước hỗ trợ các đơn vị của ngành làm ăn thua lỗ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment