Hai quan chức đường sắt kêu oan bất thành

Tòa phúc thẩm bác đơn kêu oan không nhận tiền lót tay từ nhà thầu JTC của hai cựu lãnh đạo Ban quản lý các dự án đường sắt; giảm hình phạt cho hai người khác thành khẩn khai báo, nộp tiền khắc phục hậu quả. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment