Hai phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên

“Khá kín tiếng nhưng có ảnh hưởng chính trị không nhỏ” là lời nhận xét dành cho Ri Sol-ju và Kim Yo-jong Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment